Om Gotland Bike Park

En av Sveriges mest unika cross countryparker!

Filehajdar/Hejnum hällar, riksintresse för rörligt friluftsliv är ett naturområde som är beläget strax utanför Slite. Här finns ett virrvarr av gamla körvägar och stigar, dessutom i för Gotland varierande och kuperad terräng. Här har vi lagt grunden för en väldigt unik och spännande cykelpark i en fantastisk natur!

Parken underhålls och utvecklas idag av den lokala idrottsföreningen IK Graip och dess cykelsektion. Föreningen kommer också att organisera cyklingsträning som kommer att dra igång under våren 2020. För mer information rekommenderar vi att ni går in och gillar samt prenumererar på våran Facebooksida, Där kommer vi att publicera all information gällande träningar och evenemang som hålls i parken!